Асоциация

АСОЦИАЦИЯ НА ХОЛИСТИЧНИТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИ В БЪЛГАРИЯ

Асоциация на холистичните психотерапевти в България (АХПБ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява лица, професионално свързани или с интерес към метода холистична психотерапия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Александра Заркова - Почетен председател на Управителния съвет на АХПБ, клиничен психолог и холистичен психотерапевт.

Александра Заркова

Мария Крекманова - Председател на Управителния съвет на АХПБ, психолог и холистичен психотерапевт

Мария Крекманова

Ангел Наков - Член на Управителния съвет на АХПБ, холистичен психотерапевт.

Ангел Наков

Цветомира Иванова - Член на Управителния съвет на АХПБ, психолог и холистичен психотерапевт.

Цветомира Иванова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Стоян Дюлгеров - Член на Етичната комисия на АХПБ, психолог и холистичен психотерапевт.

Стоян Дюлгеров

Антоанета Назърска - Член на Етичната комисия на АХПБ, холистичен психотерапевт.

 

Жечка Кендерова - Член на Етичната комисия на АХПБ, холистичен психотерапевт.

Жечка Кендерова

Георги Михайлов - Член на Етичната комисия на АХПБ, холистичен психотерапевт.

Георги Михайлов

ЧЛЕНСТВО

За да станете член на АХПБ трябва да изпратите попълнено, подписано и сканирано заявление за членство на и-мейл адрес aui@abv.bg

Банковата сметка на Асоциацията: BG07BPBI79401081590701