Асоциация

АСОЦИАЦИЯ НА ХОЛИСТИЧНИТЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИ В БЪЛГАРИЯ

Асоциация на холистичните психотерапевти в България (АХПБ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява лица, професионално свързани или с интерес към метода холистична психотерапия.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Александра Заркова - Учредител и Председател на АХПБ. Kлиничен психолог и холистичен психотерапевт.

Мария Крекманова - Член на Управителния съвет на АХПБ. Психолог и холистичен психотерапевт

Мартина Бандрова - Член на Управителния съвет на АХПБ. Психолог и холистичен психотерапевт

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Георги Михайлов - Член на Етичната комисия на АХПБ. Холистичен психотерапевт.

Петя Славчевска - Член на Етичната комисия на АХПБ. Холистичен психотерапевт.

ЧЛЕНСТВО

За да станете член на АХПБ трябва да изпратите попълнено, подписано и сканирано заявление за членство на и-мейл адрес aui@abv.bg

Банковата сметка на Асоциацията: BG07BPBI79401081590701