Когато двама души решават да са заедно, следва да знаят, че на една връзка й е нужно време, за да се развие и да стане пълноценна, удовлетворителна и хармонична. В периода на влюбване човек показва най-доброто от себе си и това привлича. След време обаче се проявяват и други, не толкова „светли” страни на човека. Това е вероятно да се превърне в поводи за конфликти, огорчения, враждебност. Всъщност става въпрос /от психологическа гл.т./ за сянката ни – всичко, което ни дразни в другия или и ние го притежаваме, или искаме да го правим, но не си позволяваме, или подсъзнателно „се нуждаем” от него. Т.е., за да стане една връзка успешна, е нужно да преработваме сянката си чрез другия. За да стане това обаче, е нужно отказ от убеждението ни, че ние винаги сме правите, че ние винаги сме неразбраните, неоценените, че другият трябва да се промени и т.н.

Ето и няколко съвета, с които хората могат да помогнат – както на себе си, така и взаимно – при съграждането на връзката.

1. Стремете се към открити, директни, без манипулации разговори.

2. Когато е „най-трудно” – искайте и давайте споделеност – с искреност и честност, без „умишлено” нараняване и обвинения.

3. Говорете за това, какви послания сте получили от семейния модел за любовта, изразяването на чувства, стойност на пола, негови предимства и недостатъци.

4. Изяснете си от каква степен на близост/дистанция, внимание, интерес имате потребност – уважавайте взаимно тази потребност.

5. Говорете и търсете пресечните точки за разбиранията си относно различните нива на общуване:

– духовно – морално-етични категории и приоритети, откритост към ново и непознато

– когнитивно – интереси, цели

– емоционално – откритост, спонтанност

– ежедневни поведенчески дейности и занимания

6. Съзнателно и с взаимно уважение изграждайте:

-емоционални умения – активно слушане и активно говорене; емпатия; изразяване на нуждите си пред партньора по начин, който да предизвика желание за сътрудничество, а не съпротива

– осъзнатост за взаимното влияние чрез поведението и посланията

– умения за съгласуване на желанията

– умения за оттегляне на проекциите

„Какво е онова, което другият прави и те притеснява; Дали поведението му не е нещо, което не харесваш у себе си; Има ли нещо, което правиш така, че да предизвикаш съответна реакция у другия”.

7. Изграждайте динамичен баланс между интимност и автономност:

– „Имайте свои приятели и занимания”.

– „Прекарвайте известно време сами – вкъщи или другаде”.

– „Намалете времето за домакинство”.

– „Разговаряйте за склонността си към контрол, спасяване, подчинение, зависимост и следете за тях в поведението си”.

– „Определете си специално време – за разговор за своите чувства, проблеми, както и за какво сте благодарни един на друг”.

Други въпроси, които може да си зададете:

1.Имате ли противоположни черти?

2.Опитвате ли се промените другия /с което затвърждавате тези черти/

3.Водите ли безплодни спорове по едни и същи теми?

4.Заемате ли отбранителна позиция? /тя е равна на „аз съм невинна жертва, вината е в другия/. Решението да се признае собствената роля в проблема.

5. Използвате ли рязък тон, подигравки, презрително отношение, критика към цялостната личност на другия – „ти винаги, никога…”

%d блогъра харесват това: