Началото на учебна година 2017/2018

Новата учебна 2017/2018 г. в ИХП „Инсайт“ за отделните курсове започва: Първи курс – 3-ти септември, неделя, от 10.00 ч. Втори курс – 3-ти септември, неделя, от 17.30 ч. Трети и четвърти курс – 2-ри септември, събота, от 10.00 ч.

Read more
Ценностите се развиват в процеса на тяхното проявление

ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА, която е нашият вътрешен морално-етичен компас, е важна част от духовния ни свят. Наблюдава се високо ниво на нравствено познание и не така високо на нравствено поведение. Това подсказва за двойни стандарти. Т.е., знаем кое е доброто, но по-лесно е да го изискваме от другите, отколкото да го проявяваме в собственото си поведение […]

Read more